Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2015
Řešitel: prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 1 465 420 Kč
Registrační číslo MF/F5/49/2014
Číslo zakázky: IG503024