Ekonomické a politické zájmy Rakousko-Uherska na Dálném východě (Čína, Japonsko) v letech 1900-1914

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2011 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 477 000 Kč
Registrační číslo P410/11/1634
Číslo zakázky: GA503011