Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

Projekty řešitele:

Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Vývoj československého ekonomického vysokého školství na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století
2013 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Ekonomické a politické zájmy Rakousko-Uherska na Dálném východě (Čína, Japonsko) v letech 1900-1914
2011 - 2013
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Analýza československého vývozu do Čínské lidové republiky
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)