Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.

Projekty řešitele:

Dějiny VŠE v Praze na přelomu 50. a 60. let a v reformním období 60. let na pozadí dějin vysokoškolské výuky ekonomických oborů ve střední Evropě
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Vývoj československého ekonomického vysokého školství na přelomu čtyřicátých a padesátých let 20. století
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2013 - 2014

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Ekonomické a politické zájmy Rakousko-Uherska na Dálném východě (Čína, Japonsko) v letech 1900-1914
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2011 - 2013

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Analýza československého vývozu do Čínské lidové republiky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2007 - 2009

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)