Spolupráce a konkurence - Škodovy závody pod vlivem majoritního vlastníka Schneider et Cie v meziválečném období

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2021
Řešitel: Ing. Tereza Strejčková
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 116 710 Kč
Registrační číslo F5/17/2020
Číslo zakázky: IG503030
Projekt analyzuje vztahy mezi největším zbrojním podnikem meziválečného Československa - Škodovými závody a jeho majoritním vlastníkem francouzským koncernem Schneider et Cie, které významně zasahovaly do produkce i do exportu zbrojního materiálu. Výzkum se zaměřuje na získání většinového podílu akcií ve Škodových závodech firmou Schneider, na analýzu tzv. teritoriálních dohod, které rozdělily mezi obě firmy teritoria pro export, na ně navazující transakce a na prodej majority firmou Schneider v roce 1938. Hlavním cílem výzkumu je zjištění dopadů vzájemných vztahů na obchodní zájmy Škodových závodů. Výstupy výzkumu na základě archivních pramenů budou zpracovány do odborné studie, která bude odeslána do recenzního řízení v zahraničním impaktovaném časopise a budou prezentovány v rámci odborného workshopu.