Převzetí zbrojního průmyslu v Protektorátu Čechy a Morava pod německé řízení na příkladu Škodových závodů a Zbrojovky Brno

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2022
Řešitel: Ing. Tereza Strejčková
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 191 040 Kč
Registrační číslo F5/29/2021
Číslo zakázky: IG503011
Projekt se bude zabývat přechodem protektorátního zbrojního průmyslu pod německé vedení s důrazem na kapitálově propojené koncerny zapojené v budoucí Waffen-Union Skoda Brünn, Škodovy závody a Zbrojovku Brno. Cílem bude popsat přístup německé okupační správy k získávání účastí na podnicích a roli, kterou tyto formální převody hrály v řízení tohoto odvětví. Řešitelé se budou dále zabývat souvisejícími dílčími otázkami – zapojením zbrojních podniků do německé válečné ekonomiky a válečné výroby, řízením těchto podniků a ilustrací jejich významu a výsledků jejich řízení na kvantitativních ukazatelích týkajících se výroby a hospodářských výsledků v období německé okupace. Výstupem budou dvě odborné studie, jedna bude zaslána do recenzního řízení v zahraničním impaktovaném časopise, druhá do recenzního řízení v tuzemském recenzovaném časopise. Výsledky výzkumu budou rovněž prezentovány v rámci odborného workshopu.