Význam zbrojní výroby a zbrojení pro ekonomiky vybraných středoevropských zemí ve 30. letech 20. století

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 28. února 2019
Řešitel: Ing. Tereza Strejčková
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 411 470 Kč
Registrační číslo F5/51/2018
Číslo zakázky: IG503028