Analýza ekonomických, právních a dalších dopadů obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 29. února 2020
Řešitel: Ing. Lenka Vaňková
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 171 600 Kč
Registrační číslo F5/43/2018
Číslo zakázky: IG504038

Projekty řešitele