Ing. Lenka Vaňková

Projekty řešitele:

Analýza ekonomických, právních a dalších dopadů obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)