Státní rozpočet vs. rozpočty územně samosprávných celků

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2022
Řešitel: Ing. Robert Vondrovic
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 237 360 Kč
Registrační číslo F5/28/2020
Číslo zakázky: IG504010
Výzkum se zaměří na porovnání struktury veřejných rozpočtů, zejména na rozpočty státních institucí versus rozpočty územně správních celků. Výzkum historicky porovná vývoj rozpočtů územních samospráv na základě rozpočtového určení daní vůči rozpočtům státní správy. Na samosprávy je legislativou rok co rok kladeno více požadavků, je to zohledněno v rozpočtovém určení daní? Jak se vyvíjí oproti tomu rozpočty státní správy? Je pro samosprávy daňový příděl do jejich rozpočtů dostačující? Na tyto otázky se zejména tato studie zaměří.

Projekty řešitele