Ing. Robert Vondrovic

Projekty řešitele:

Státní rozpočet vs. rozpočty územně samosprávných celků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)