Ekonomická teorie globalizace

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2019 - 28. února 2021
Řešitel: doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 665 730 Kč
Registrační číslo F5/6/2019
Číslo zakázky: IG504029
Cílem grantu je uchopit ekonomickou teorii globalizace. Interní grant vyloží Rodrikův paradox globalizace, podle něhož globalizace může vyvolávat politickou reakci, která ji odmítá. Prodiskutuje argumenty Josepha Stiglitze pro a proti globalizaci. Prozkoumá vliv technického pokroku na globalizaci. Nastolí otázku, zda se v globální soutěži lépe uplatní státy velké nebo malé.