Ekonomická teorie bezpečnosti

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2023
Řešitel: doc. PhDr. Ing. Marek Loužek, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 606 840 CZK
Registrační číslo F5/9/2021
Číslo zakázky: IG504021
Ačkoli konec studené války s sebou přinesl mezinárodní uvolnění, napětí ze života národů nevymizelo. Objevují se nekonvenční konflikty jako občanské války, gerilové boje, povstání a terorismus. Zatímco mezinárodní bezpečnost patří do tradičního pole zájmu teorie mezinárodních vztahů, ekonomové se bezpečností zabývají rovněž. Cílem grantu je načrtnout mezinárodní bezpečnost v ekonomické perspektivě.