Ekonomické aspekty pandemie COVID-19 v zemích Evropské unie

Doba řešení: 1. března 2021 - 28. února 2023
Řešitel: Ing. Milan Bednář, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo F5/27/2021
Číslo zakázky: IG504011

Projekty řešitele