Ing. Milan Bednář, Ph.D.

Projekty řešitele:

Ekonomické aspekty pandemie COVID-19 v zemích Evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)