Změny v komunikaci ve veřejné správě v souvislosti s rozvojem e-Governmentu

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2011
Řešitel: Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)
Agentura: IGA VŠE (IGA VŠE)
Registrační číslo F5/10/2010
Číslo zakázky: IG508010x

Projekty řešitele