Změny v komunikaci ve veřejné správě v souvislosti s rozvojem e-Governmentu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2011
Řešitel: Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 199 190 Kč
Registrační číslo F5/10/2010
Číslo zakázky: IG508010x

Projekty řešitele