Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.

Projekty řešitele:

Změny v komunikaci ve veřejné správě v souvislosti s rozvojem e-Governmentu
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)