Mgr. Tomáš Lechner, Ph.D.

Projekty řešitele:

Změny v komunikaci ve veřejné správě v souvislosti s rozvojem e-Governmentu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)