Ekonomizace památkových objektů – efektivita využití a správy

Věda a výzkum

Doba řešení: 16. července 2007 - 27. září 2008
Řešitel: Ing. Helena Křenková
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 50 000 Kč
Registrační číslo 39/07
Číslo zakázky: IG507047

Projekty řešitele