Ing. Helena Křenková

Projekty řešitele:

Ekonomizace památkových objektů – efektivita využití a správy
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)