Analýza vývoje sociálního státu ve středoevropském regionu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 237 360 Kč
Registrační číslo F5/24/2010
Číslo zakázky: IG503010X

Projekty řešitele