doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Projekty řešitele:

Analýza vývoje sociálního státu ve středoevropském regionu
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)