doc. PhDr. František Stellner, Ph.D.

Projekty řešitele:

Analýza vývoje sociálního státu ve středoevropském regionu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)