Podmínky a efekty reprodukce populace a vývoje rodiny, rodinná a populační politika státu

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2003
Řešitel: doc. Ing. Olga Poláková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Celkový rozpočet: 716 000 Kč
Registrační číslo MS-08-03
Číslo zakázky: GM508023