doc. Ing. Olga Poláková, CSc.

Projekty řešitele:

Modernizace rodinné a populační politiky v souvislosti s proměnou rodinného chování, demografické struktury populace a fungování sociálních systémů
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Sociální aspekty bydlení
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Podmínky a efekty reprodukce populace a vývoje rodiny, rodinná a populační politika státu
2003
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Bytová politika - samostatný specializovaný kurz
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Extenzita a inenzita státní sociální podpory bydlení
2001 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)