doc. Ing. Olga Poláková, CSc.

Projekty řešitele:

Modernizace rodinné a populační politiky v souvislosti s proměnou rodinného chování, demografické struktury populace a fungování sociálních systémů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Sociální aspekty bydlení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Podmínky a efekty reprodukce populace a vývoje rodiny, rodinná a populační politika státu
MPSV
2003

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Bytová politika - samostatný specializovaný kurz
FRVŠ
2002

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)

Extenzita a inenzita státní sociální podpory bydlení
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2001 - 2002

Národohospodářská fakulta: Katedra práva (5080)