Modernizace rodinné a populační politiky v souvislosti s proměnou rodinného chování, demografické struktury populace a fungování sociálních systémů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2004 - 31. srpna 2005
Řešitel: doc. Ing. Olga Poláková, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 115 000 Kč
Registrační číslo 29/04
Číslo zakázky: IG508034