Význam ekonomických aktivit obcí a měst pro jejich udržitelný rozvoj

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Radka Michlová
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 205 240 CZK
Registrační číslo F5/17/2013
Číslo zakázky: IG507023x

Projekty řešitele