Rozvoj konzumní společnosti v Evropě po druhé světové válce

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel: PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 207 290 Kč
Registrační číslo 15/2011
Číslo zakázky: IG503021

Projekty řešitele