Vliv politických systémů na vývoj středoevropských ekonomik po roce 1945

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 318 000 CZK
Registrační číslo F5/11/2013
Číslo zakázky: IG503013x

Projekty řešitele