PhDr. Pavel Szobi, Ph.D.

Projekty řešitele:

Vliv politických systémů na vývoj středoevropských ekonomik po roce 1945
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Rozvoj konzumní společnosti v Evropě po druhé světové válce
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)