Využití metod a nástrojů tzv. umělé inteligence při ekonomické a obsahové analýze vybraných firem po roce 1990

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2023 - 29. února 2024
Řešitel: Mgr. Petr Štěrba
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 349 220 CZK
Registrační číslo F5/23/2023
Číslo zakázky: IG503013
Projekt má za cíl analyzovat prostředí moderních technologií Machine Learining (ML) a to konkrétně Natural Language Processing (NLP) a OCR (Optical character recognition) pro analýzu dat a informací na poli hospodářských dějin. Projekt je zaměřen na možnosti ekonomické, statistické i obsahové analýzy. Dále je cílem projektu implementace těchto nových technologií a jejich možnosti praktického využití v konkrétních badatelských projektech. Jedním z nich je analýza mediálního obrazu vybraných firem v dobových periodicích mezi roky 1990 až 2021 v USA, a to v ekonomickém, politickém i sociálním kontextu daného období.

Projekty řešitele