Aplikace behaviorální ekonomie a práce ve finanční regulaci

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. července 2006 - 30. září 2007
Řešitel: Ing. Pavel Chalupníček, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 129 000 Kč
Registrační číslo 21/06
Číslo zakázky: IG504026x

Projekty řešitele