Ing. Pavel Chalupníček, Ph.D.

Projekty řešitele:

Sociální kapitál a sociální podnikatelství – Institucionálně-historická analýza poskytování veřejných statků
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Aplikace behaviorální ekonomie a práce ve finanční regulaci
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)