Ing. Pavel Chalupníček, Ph.D.

Projekty řešitele:

Sociální kapitál a sociální podnikatelství – Institucionálně-historická analýza poskytování veřejných statků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Národohospodářská fakulta: katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Aplikace behaviorální ekonomie a práce ve finanční regulaci
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)