Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na vývoj světové ekonomiky

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 22. února 2017
Řešitel: PhDr. Ing. Ladislav Tajovský, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 393 540 Kč
Registrační číslo 20/2016
Číslo zakázky: IG503016

Projekty řešitele