PhDr. Ing. Ladislav Tajovský, Ph.D.

Projekty řešitele:

Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na vývoj světové ekonomiky
2016 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Americko-německé ekonomické vztahy 1924-1930. Příspěvek k transnacionálním dějinám meziválečné éry
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)