PhDr. Ing. Ladislav Tajovský, Ph.D.

Projekty řešitele:

Hospodářský a politický vývoj USA a jeho vliv na vývoj světové ekonomiky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)

Americko-německé ekonomické vztahy 1924-1930. Příspěvek k transnacionálním dějinám meziválečné éry
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)