Americko-německé ekonomické vztahy 1924-1930. Příspěvek k transnacionálním dějinám meziválečné éry

Věda a výzkum

Doba řešení: 16. července 2007 - 27. září 2008
Řešitel: PhDr. Ing. Ladislav Tajovský, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 100 000 Kč
Registrační číslo 29/07
Číslo zakázky: IG503037

Projekty řešitele