Englišova měnová teorie a praxe v čele Národní banky Československé

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2022 - 28. února 2023
Řešitel: Ing. Adam Dittrich
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 114 680 CZK
Registrační číslo F5/12/2022
Číslo zakázky: IG503012
Projekt se věnuje dopadu myšlení specifické ekonomické metodologie Karla Engliše na hospodářskou politiku Československa z doby guvernérství v Národní bance Československé, tj. v letech 1934-1939, a obecně proměnám měnové politiky v Československu v letech 1929-1938. Zkoumá zejména důsledky, příčiny a pozadí teleologické metody Karla Engliše na Československou měnovou politiku a dále také analyzuje proměny měnové politiky ve třicátých letech 20. století z hlediska ne/účinnosti řešení hospodářské krize. Výstupem projektu budou dvě odborné studie, které budou publikovány v impaktovaných časopisech. První z těchto studií bude zaměřena především na metodologické dopady Karla Engliše na československou měnovou politiku 30. let 20. století, a druhá studie se bude věnovat analýze československé měnové politiky 30. let 20. století z hlediska řešení hospodářské krize a tehdejší podoby transmisního mechanismu.

Projekty řešitele