Vývoj přístupů k naplnění strategií regionálního rozvoje

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: Ing. Petr Kolařík, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 86 000 Kč
Registrační číslo F5/7/2013
Číslo zakázky: IG507013