Multilevel government -- problematika řízení intervencí na podporu regionální politiky v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel: Ing. Petr Kolařík, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 185 840 Kč
Registrační číslo F5/31/2012
Číslo zakázky: IG507022a