Podpora podnikatelských subjektů v České republice ze strukturálních fondů Evropské unie se zaměřením na OPPP a OPPI

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Petr Kolařík, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 140 120 CZK
Registrační číslo F5/11/2014
Číslo zakázky: IG507024y

Projekty řešitele