Ing. Petr Kolařík, Ph.D.

Projekty řešitele:

Podpora podnikatelských subjektů v České republice ze strukturálních fondů Evropské unie se zaměřením na OPPP a OPPI
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Vývoj přístupů k naplnění strategií regionálního rozvoje
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Multilevel government -- problematika řízení intervencí na podporu regionální politiky v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)