Vytvoření efektivního přijímacího řízení do bakalářského, magisterského a doktorského studia

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. ledna 2011 - 31. prosince 2011
Řešitel:
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Děkan a děkanát (5010)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)
výzva: DRP 2011
Celkový rozpočet: 1 900 000 CZK
Registrační číslo 20/5
Číslo zakázky:

Projekty řešitele