Britsko-němeké vztahy v době rúrské krize (1923-1924)

Věda a výzkum

Doba řešení: 21. července 2008 - 30. září 2009
Řešitel: PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 108 000 Kč
Registrační číslo 30/08
Číslo zakázky: IG5030x18

Projekty řešitele