Účinnost nástrojů zaměřených na ovlivnění prostorového rozložení ekonomických aktivit

Věda a výzkum

Doba řešení: 16. července 2007 - 27. září 2008
Řešitel: Ing. Marek Jetmar, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 85 000 Kč
Registrační číslo 38/07
Číslo zakázky: IG507037X

Projekty řešitele