Ing. Marek Jetmar, Ph.D.

Projekty řešitele:

Účinnost nástrojů zaměřených na ovlivnění prostorového rozložení ekonomických aktivit
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)

Možnosti využití prostorového plánování a rozvoje v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Národohospodářská fakulta: Katedra regionálních studií (5070)