Ing. Marek Jetmar, Ph.D.

Projekty řešitele:

Účinnost nástrojů zaměřených na ovlivnění prostorového rozložení ekonomických aktivit
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Možnosti využití prostorového plánování a rozvoje v ČR
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)