Možnosti využití prostorového plánování a rozvoje v ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 17. července 2006 - 30. září 2007
Řešitel: Ing. Marek Jetmar, Ph.D.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 125 000 Kč
Registrační číslo 24/06
Číslo zakázky: IG507026x

Projekty řešitele