Nové přístupy k metodologii hospodářských a politických dějin

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel: PhDr. Irena Kozmanová
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 307 330 Kč
Registrační číslo F5/28/2012
Číslo zakázky: IG503012a

Projekty řešitele