PhDr. Irena Kozmanová

Projekty řešitele:

Nové přístupy k metodologii hospodářských a politických dějin
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)