Dosahování celospolečenského konsensu v otázkách protipovodňové ochrany

Věda a výzkum