doc. Ing. Oto Potluka, Ph.D.

Projekty řešitele:

Dopadová evaluace veřejných programů v oblasti ŽP
2014 - 2015
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

RSA Research Network on Effectivness, added value and future of EU cohesion policy
2013 - 2014
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Hodnocení podpor firmám v České republice srovnávací metodou CIE
2012 - 2013
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Kontrafaktuální hodnocení dopadů strukturálních fondů v podnikové sféře
2012 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Impact of EU Cohesion Policy in Vesegrad countries: Chellenges for Future
2010
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Dosahování celospolečenského konsensu v otázkách protipovodňové ochrany
2005 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Národohospodářská fakulta
Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)