doc. Ing. Oto Potluka, Ph.D.

Projekty řešitele:

Dopadová evaluace veřejných programů v oblasti ŽP
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2014 - 2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

RSA Research Network on Effectivness, added value and future of EU cohesion policy
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2013 - 2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Hodnocení podpor firmám v České republice srovnávací metodou CIE
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2012 - 2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Kontrafaktuální hodnocení dopadů strukturálních fondů v podnikové sféře
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2012 - 2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Impact of EU Cohesion Policy in Vesegrad countries: Chellenges for Future
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Dosahování celospolečenského konsensu v otázkách protipovodňové ochrany
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2006

Národohospodářská fakulta: Institut pro ekon. a ekol.pol. (5100)