Ropa coby prostředek diplomacie – význam „černého zlata“ pro Venezuelu v období 1999-2018

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2020 - 28. února 2021
Řešitel: Ing. Marek Korejs
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 152 360 Kč
Registrační číslo F5/15/2020
Číslo zakázky: IG503020
Projekt analyzuje význam ropy pro ekonomiku a diplomacii jihoamerické Venezuely od nástupu Huga Cháveze k moci v roce 1999 do roku 2018, kdy se chavistický režim, nyní už pod vedením Nicoláse Madura, ocitá v těžkých existenčních problémech. Celý výzkum je prováděn v kontextu zásadních společenských a ekonomických změn, které ve Venezuele s příchodem Huga Cháveze nastaly. Období, vybrané pro výzkum, je velmi specifickou kapitolou venezuelských dějin. Ropa, která stála za ekonomickým úspěchem Venezuely v polovině 20. století, se kromě vývozního artiklu stává na přelomu tisíciletí i nástrojem, jak si kupovat a posilovat mezinárodní vliv – to vše pod rouškou kultu osobnosti Huga Cháveze. Výzkum se zabývá jednotlivými programy, které Venezuela od roku 1999 spouští, a jejich konkrétními výstupy. Důraz je kladen i na historický kontext, neboť myšlenka využít ropu v diplomacii, se v jihoamerické zemi částečně realizovala již minimálně od šedesátých let.

Výstup projektu bude vycházet z výzkumu nevydaných pramenů ve španělském a anglickém jazyce, stejně jako z aktuální i dobové odborné literatury. Cílem projektu je zaslání článku do recenzního řízení v zahraničním impaktovaném časopisu, evidovaném v Journal Citation Reports, který je součástí databáze Web of Science. Po ukončení zpracování výstupu a jeho odeslání do příslušného recenzního řízení, bude v závěrečné fázi projektu (podzim 2020) uspořádán odborný workshop s cílem prezentace výsledku výzkumu s následnou odbornou diskuzí.

Projekty řešitele