Ing. Marek Korejs

Projekty řešitele:

Ropa coby prostředek diplomacie – význam „černého zlata“ pro Venezuelu v období 1999-2018
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2021

Národohospodářská fakulta: Katedra hospodářských dějin (5030)