Rizika a příležitosti privatizace nemocnic

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2004 - 31. srpna 2005
Řešitel: doc. Ing. Jaroslava Durdisová, CSc.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
Katedra práva (5080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 65 000 Kč
Registrační číslo 27/04
Číslo zakázky: IG508014x

Projekty řešitele